Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Placówki wsparcia dziennego

Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlice

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r., poz. 575) Powiat w drodze konkursu dotuje placówki wsparcia dziennego prowadzone przez organizacje pozarządowe na terenie Powiatu Warszawskiego:  

 

 

LP

PODMIOT  PROWADZĄCY PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO

NAZWA  I  ADRES   PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

FORMA

PROWADZENIA PLACÓWKI  WSPARCIA DZIENNEGO

 

1

 

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

ul. Deotymy 42

 01-407 Warszawa

Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny KSN

ul. Kopernika 10

05-082 Blizne Jasińskiego

 

specjalistyczna

 

2

 

 Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta

ul. Knyszyńska 1

03-647 Warszawa

Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

 

opiekuńcza

 

3

 

           Stowarzyszenie "RAZEM"          ul. Szkolna 2a

 05 – 085 Kampinos

 

Świetlica Środowiskowa „Lipa”   z oddziałami specjalistycznymi

Łazy 40 A

05-085 Kampinos

 

opiekuńcza

 

4

 

Parafia Miłosierdzia Bożego

w Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 183

05-850 Ożarów Mazowiecki

 

Świetlica Środowiskowa i Socjoterapeutyczna z Oddziałem Rehabilitacyjnym

ul. Poznańska 183

05-850 Ożarów Mazowiecki

łączona

specjalistyczna

i opiekuńcza

 

5

 

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Dobra Wola Błonie”

 ul. Narutowicza 20

05-870 Błonie

Świetlica Integracyjno-Terapeutycznej „Dajemy Nadzieję” Błonie

ul. Narutowicza 20

05- 870 Błonie

łączona

specjalistyczna

i opiekuńcza

 

6

 

Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwica” 

ul. Warszawska 697

05-083 Borzęcin Duży

Świetlica Środowiskowa Wszędobylscy

ul. Warszawska 697

05-083 Borzęcin Duży

 

 

opiekuńcza

 

 

Informacji udziela starszy specjalista pracy socjalnej Grażyna Staniszewska - Tel. 22 733 72 51

 

 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl