Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podsumowanie projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” – 2014 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zakończyło w 2014 roku realizację projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej >>>


Spotkanie podsumowujące realizację projektu dla osób niepełnosprawnych

W dniu 15 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie kończące kolejną edycję projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

więcej >>>


Spotkanie podsumowujące realizację projektu dla wychowanków rodzin zastępczych

W dniu 12 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie kończące kolejną edycję projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

więcej >>>


Wyjazdowe spotkanie integracyjno – edukacyjne dla osób niepełnosprawnych

W dniach 18.12 – 19.12.2014r. zostało zorganizowane wyjazdowe spotkanie integracyjno – edukacyjne do Tłuszcza dla 48 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII, Poddziałanie 7.1.2 PO KL. Wykonawcą było Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „AB OVO” z Tłuszcza.

więcej >>>


Spotkanie integracyjno – kulturalne dla osób niepełnosprawnych

W dniu 18 grudnia 2014 roku w ramach projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim odbyło się spotkanie integracyjno – kulturalne dla 60 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

więcej >>>


Spotkanie integracyjno – kulturalne dla wychowanków rodzin zastępczych

W dniu 16 listopada 2014 roku w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim odbyło się spotkanie integracyjno – kulturalne dla 45 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osób usamodzielniających się oraz dla osób z ich najbliższego otoczenia.

więcej >>>


Piknik integracyjny dla wychowanków rodzin zastępczych

W dniu 21 września 2014r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach odbył się Piknik Integracyjny dla wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz ich otoczenia. Piknik był realizowany w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej >>>


Spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych „Kampinoskie Bezdroża”

Ponad 200 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego wzięło udział w spotkaniu integracyjno – edukacyjnym połączonym z Rajdem Pieszo Rowerowym „Kampinoskie Bezdroża”. Spotkanie odbyło się 11 września 2014r. w ramach projektu unijnego „Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pan Jan Żychliński objął honorowy patronat nad spotkaniem. Uczestnicy Rajdu – czy to rowerzyści czy piechurzy, wraz ze swoimi opiekunami poznawali tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego, podziwiając jego walory przyrodnicze, jak i poszerzali swoją wiedzę.

więcej >>>


Warsztaty wyjazdowe dla osób niepełnosprawnych

W dniach 03-14 września 2014r. miały miejsce wyjazdowe warsztaty połączone z programem niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, kursami zawodowymi oraz zabiegami rehabilitacyjnymi dla 40 osób niepełnosprawnych oraz ich 20 opiekunów. Warsztaty odbyły się w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „Piramida I” w Darłowie. Wykonawcą było Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego „All Tourist” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Wyjazdowe warsztaty były zorganizowane w ramach projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej >>>


Wyjazdowe warsztaty „Kierunek – dorosłość z pomysłem”

W dniach 04-13 sierpnia 2014r. w Ośrodku Wypoczynkowym Dresso w Sulejowie, miały miejsce wyjazdowe warsztaty dla 24 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wyjazdowe warsztaty „Kierunek – dorosłość z pomysłem” zostały zorganizowane w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawcą wyjazdu była firma EKO-SYSTEM Kalisz Józef Grygorcewicz.

więcej >>>


Spotkanie integracyjno – edukacyjne dla osób niepełnosprawnych w Bramkach

W dniu 20.06.2014r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach odbyło się spotkanie integracyjno – edukacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Na spotkanie przybyło blisko 200 osób – wśród przybyłych gości byli przedstawiciele Powiatu Warszawskiego Zachodniego na czele ze Starostą – Panem Janem Żychlińskim.

więcej >>>


Podsumowanie II etapu V edycji projektu systemowego „Aktywność szansą na lepsze jutro”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zakończyło II etap V edycji projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej >>>


Spotkanie ON kończące II etap V edycji projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro”

Dnia 9 grudnia 2013r. odbyło się spotkanie podsumowujące II etap V edycji projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim, w którym uczestniczyły osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami. Spotkanie było okazją do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach projektu, a także wzajemnej integracji, wymiany doświadczeń i zatrzymania w codziennym zabieganiu i wspomnień tego, co już za nami.

więcej >>>


Spotkanie kończące II etap V edycji projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro”

W dniu 6 grudnia 2013r. odbyło się spotkanie podsumowujące II etap V edycji projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim, w którym uczestniczyły osoby będące wychowankami rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z opiekunami. Spotkanie było okazją do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach projektu, a także wzajemnej integracji i wymiany doświadczeń.

więcej >>>


Savoir – vivre w życiu codziennym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” zorganizowało w październiku 2013 r. grupowe warsztaty w zakresie „Savoir – vivre’u w życiu codziennym” dla osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz dla osób niepełnosprawnych. Firmą prowadzącą warsztaty było Studio Wizerunku Profil – Dorota Cedrońska.

więcej >>>


Wyjazdowe spotkanie integracyjno – edukacyjne dla osób niepełnosprawnych

W dniach 30.09 – 04.10.2013r. zostało zorganizowane wyjazdowe spotkanie integracyjno – edukacyjne do Trójmiasta dla 30 osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII, Poddziałanie 7.1.2 PO KL. Wykonawcą było Biuro Turystyczno-Handlowe „Atlas”.

więcej >>>


Spotkanie integracyjno – edukacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich otoczeniaw Sadowej

Dnia 24 września 2013 roku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej odbyło się spotkanie integracyjno – edukacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w ramach projektu systemowego „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim.

więcej >>>


Piknik Integracyjny

Dnia 8 września 2013 roku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach k/Błonia odbył się Piknik Integracyjny dla wychowanków  rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze i ich otoczenia, w ramach  projektu systemowego „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim.

więcej >>>


Wyjazdowe warsztaty „Kierunek – dorosłość z pomysłem”

W dniach 02-11 lipca 2013r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Mazowsze”, w miejscowości Soczewka k/Płocka zostały zorganizowane wyjazdowe warsztaty dla 20 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, biorących udział w projekcie unijnym pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawcą była firma „Mikołaj Markiewicz Szkolenia”.

więcej >>>


Wyjazdowe warsztaty dla osób niepełnosprawnych w Darłowie

W dniach 28.06 – 09.07.2013r. w Ośrodku Wczasowo - Rehabilitacyjnym „Piramida I”, w miejscowości Darłowo zostały zorganizowane wyjazdowe warsztaty z elementami programu niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, kursem obsługi komputera i zabiegami rehabilitacyjnymi dla 30 osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcją narządu ruchu, a także poruszających się na wózkach inwalidzkich i 15 opiekunów, w ramach realizacji projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII, Poddziałanie 7.1.2 PO KL. Wykonawcą była firma „All-Tourist”.

więcej >>>


Spotkanie Integracyjno - edukacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Wianki 2013”

W dniu 20 czerwca 2013r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach odbyło się Spotkanie Integracyjno - Edukacyjne Wianki 2013 dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, w których uczestniczyło około 200 osób. Temat przewodni tegorocznego spotkania  nawiązywał do pirackiej przygody, który dało się zauważyć m.in. w scenerii oraz dekoracjach. Przybywających gości witali pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, przebrani w stroje marynarzy i piratów. Zaproszenie na tę uroczystość przyjęło wielu przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, władz gminnych, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz osoby niepełnosprawne. Spotkanie było organizowane w ramach projektu pt: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII PO KL. Honorowy patronat nad spotkaniem przyjął Starosta Warszawski Zachodni Pan Jan Żychliński.

więcej >>>


V edycja projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” – 2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizację II etapu V edycji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

więcej >>>


Podsumowanie projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” - 2012 rok.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zakończyło tegoroczny etap projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej >>>


Spotkanie dla wychowanków rodzin zastępczych podsumowujące tegoroczną edycję projektu

W dniu 14 grudnia 2012r. odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym uczestniczyły osoby będące wychowankami rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z otoczeniem. Spotkanie było okazją do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach projektu, a także wzajemnej integracji.

więcej >>>


Spotkanie dla osób niepełnosprawnych podsumowujące tegoroczną edycję projektu

W dniu 10 grudnia 2012r. odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym uczestniczyły osoby niepełnosprawne wraz z otoczeniem. Spotkanie było okazją do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach projektu, a także wzajemnej integracji.

więcej >>>


Spotkanie integracyjno – kulturalne dla osób niepełnosprawnych

W dniu 16 grudnia 2012 roku w ramach projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się spotkanie integracyjno – kulturalne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

więcej >>>


Spotkanie integracyjno - kulturalne dla wychowanków rodzin zastępczych

W dniu 1 grudnia 2012 roku w ramach projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się spotkanie integracyjno – kulturalne dla osób usamodzielniających się oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych

więcej >>>


Kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych

W ramach projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu październiku 2012r. odbywały się kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zajęcia w ramach kursów zostały przeprowadzone przez WSI Warszawska.

więcej >>>


Grupowe warsztaty w zakresie doradztwa zawodowego

W ramach projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 6 października 2012r. w hotelu FUS w Ożarowie Mazowieckim odbyły się grupowe warsztaty w zakresie doradztwa zawodowego dla wychowanków rodzin zastępczych, którzy w lipcu br. uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach pt.: „Dorosłość bezpieczna i aktywna”. Warsztaty zorganizowało Europejskie Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego Katarzyna Piotrowska.

więcej >>>


Savoir – vivre w życiu zawodowym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” zorganizowało grupowe warsztaty w zakresie savoir-vivre'u w życiu zawodowym, które były prowadzone przez Studio Wizerunku Profil - Dorota Cedrońska. Warsztaty dla osób usamodzielniających się opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze odbyły się w miesiącu sierpniu w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, natomiast dla osób niepełnosprawnych w sierpniu i we wrześniu 2012 r. na terenie DPS Bramki i DPS Sadowa.

więcej >>>


Spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Kampinoskie bezdroża”

Dnia 13 września 2012 roku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej odbyło się spotkanie integracyjne „Kampinoskie Bezdroża”, w którym uczestniczyło około 180 osób niepełnosprawnych z ośrodków z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego i ich otoczenia. Impreza została zorganizowana w ramach projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat objął Pan Jan Żychliński Starosta Warszawski Zachodni.

więcej >>>


Piknik integracyjny

Dnia 9 września 2012 roku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach k/Błonia odbył się Piknik integracyjny dla wychowanków  rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze wraz z otoczeniem w ramach projektu systemowego „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim.

więcej >>>


Wyjazdowe warsztaty pt. „Dorosłość bezpieczna i aktywna”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w lipcu 2012 roku po raz kolejny zorganizowało wyjazdowe warsztaty pt. „Dorosłość bezpieczna i aktywna”. W tym roku odbyły się w miejscowości Jachranka nad Zalewem Zegrzyńskim dla 25 wychowanków rodzin zastępczych w wieku 15-19 lat.

więcej >>>


Spotkanie Integracyjne dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Wianki 2012”

W dniu 21 czerwca br. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach odbyło się Bramkowskie Spotkanie Integracyjne Wianki 2012 dla osób niepełnosprawnych, w którym uczestniczyło 170 osób. Tematem przewodnim spotkania były mistrzostwa w piłce nożnej EURO 2012. Biało-czerwone barwy narodowe były widoczne zarówno w dekoracjach, jak i w strojach uczestników. Zaproszenie na tę uroczystość przyjęła Pani Halina Lipke, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Barbara Kucharska wicedyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz wielu przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, władz gminnych, ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, a także uczestnicy placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Impreza była organizowana w ramach projektu pt: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat nad spotkaniem przyjął Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego P. Jan Żychliński.

więcej >>>


"Aktywność szansą na lepsze jutro" - V edycja w latach 2012 - 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizację V edycji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

więcej >>>


Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl