Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów pt.: „W dorosłość z pomysłem” dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się, będących uczestnikami projektu pt. "Lepsze jutro poprzez aktywność" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Nr postępowania PCPR.272.3.2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 21.06.2017 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 9 wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze w ramach projektu pt."Lepsze jutro poprzez aktywność", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Nr postępowania PCPR.272.4.2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 20.06.2017 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę  w zakresie wyboru Wykonawcy na przygotowanie, dostawę i podawanie posiłków podczas spotkań edukacyjno – integracyjnych, organizowanych dla uczestników projektu pt. „Lepsze jutro poprzez aktywność”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Nr postępowania PCPR.272.6.2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 13.06.2017 r.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 13 osób z niepełnosprawnościami, będących uczestnikami projektu pt. „Lepsze jutro poprzez aktywność" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, numer postępowania PCPR.272.5.2017

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 7.06.2017 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

więcej >>>


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia siedmiodniowych, wyjazdowych warsztatów pt.: „ W dorosłość z pomysłem” dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się , będących uczestnikami projektu pt. „Lepsze jutro poprzez aktywność”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Nr postępowania PCPR.272.3.2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 06.06.2017 r.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wykonanie strony internetowej i przeniesienie zawartości strony www.pcpr.pwz.pl

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 10.05.2017 r.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wydrukowanie ulotki promocyjnej oraz plakatu na potrzeby realizacji projektu pt.: „Lepsze jutro poprzez aktywność”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 07.02.2017r.

więcej >>>


INFORMACJA

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na koordynatora projektu pn.: „Lepsze jutro poprzez aktywność

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE

Wyniki rozeznania rynku na stanowisko: Koordynatora projektu pn.: „Lepsze jutro poprzez aktywność”

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na prowadzenie obsługi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Ożarowie Mazowieckim w 2017 roku.

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 30.12.2016 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż mebli w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 07.09.2016 r.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego wyjazdowego spotkania integracyjno – edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przewóz osób niepełnosprawnych i osób z ich otoczenia na spotkanie integracyjno – kulturalne realizowane w ramach  projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przewóz osób niepełnosprawnych i osób z ich otoczenia na spotkanie kończące tegoroczny etap projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych, Beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer postępowania PN/07/2014

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie konsultacji z psychologiem dla 30 rodzin osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, Beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer postępowania PN/06/2014

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów z elementami programu niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, kursem obsługi komputera, kursem wizażu, kursem przedsiębiorczości i zabiegami rehabilitacyjnymi dla osób niepełnosprawnych, Beneficjentów projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Numer postępowania PN/05/2014.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnych oraz grupowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego dla wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze, Beneficjentów projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów pt. „Kierunek – dorosłość z pomysłem” oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych, Beneficjentów projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer postępowania PN/04/2014

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie grupowych konsultacji z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze, w ramach realizacji projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

przeprowadzenie indywidualnych oraz grupowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego dla wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów  pt.: „Kierunek – dorosłość z pomysłem” oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych, beneficjentów  projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr postępowania PN/03/2014

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie konsultacji z psychologiem dla 40 rodzin osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dotyczącej przygotowania, dostawy i podania posiłków w ramach spotkań integracyjnych i spotkań podsumowujących realizację projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer postępowania PN/02/2014

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer postępowania PN/01/2014

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wydrukowanie ulotki promocyjnej na potrzeby realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na prowadzenie obsługi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Ożarowie Mazowieckim w 2014 roku.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie prowadzenia porad i konsultacji prawnych na rzecz mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę przewozu osób niepełnosprawnych na spotkanie kończące tegoroczny etap projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na zorganizowanie i przeprowadzenie pięciodniowego wyjazdowego spotkania integracyjno – edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na przeprowadzenie grupowych warsztatów w zakresie „Savoir–vivre w życiu codziennym” dla osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla wychowanków rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na przeprowadzenie indywidualnych oraz grupowych konsultacji z psychologiem dla osób usamodzielniających się oraz opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania PN/05/2013

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów  pt.: „ Kierunek – dorosłość z pomysłem” oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania PN/04/2013

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na przeprowadzenie konsultacji z psychologiem  dla 20 rodzin osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dotyczące przygotowania, dostawy i podawania posiłków w ramach spotkań integracyjnych i spotkań podsumowujących realizację projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer postępowania PN/03/2013

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów z elementami programu niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, kursem obsługi komputera i zabiegami rehabilitacyjnymi dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer postępowania PN/02/2013

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,numer postępowania PN/01/2013

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wydrukowanie ulotki promocyjnej w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na prowadzenie obsługi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Ożarowie Mazowieckim w 2013 roku.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na zorganizowanie i przeprowadzenie czterodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno – integracyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PN/06/2012

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie przeprowadzenia kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PN/05/2012

więcej >>>


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PN/04/2012

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na przeprowadzenie grupowych warsztatów w zakresie savoir -vivre w życiu zawodowym dla osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PN/04/2012

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów pt.: „Dorosłość bezpieczna i aktywna” oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych będących Beneficjentami projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PN/03/2012

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 06.07.2012r.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dotyczące przygotowania, dostawy i podawania posiłków w ramach spotkań integracyjnych i spotkań podsumowujących realizację projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr postępowania PN/02/2012

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 13.06.2012r.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie pełnienia funkcji Koordynatora Projektu w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr postępowania PN/01/2012

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 13.06.2012r.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na prowadzenie obsługi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim nr postępowania PCPR.ZO/01/2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 05.01.2012r.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie pełnienia funkcji Koordynatora Projektu pt. "Aktywność szansą na lepsze  jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 roku.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie pięciodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno – krajoznawczego  pt.:  „Poznajemy ciekawe zakątki Polski” dla osób niepełnosprawnych ich opiekunów, beneficjentów projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój   i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania ZO/03/2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 03.11.2011r

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie czterodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno – krajoznawczego dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania ZO/02/2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 20.10.2011r.

więcej >>>


Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl