Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Wszczęte postępowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów pt.: „W dorosłość z pomysłem” dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się, będących uczestnikami projektu pt. "Lepsze jutro poprzez aktywność" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 6.06.2017 r.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

na usługę w zakresie przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych dla 13 osób z niepełnosprawnościami, będących uczestnikami projektu pt."Lepsze jutro poprzez aktywność" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 26.05.2017 r.

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów  pt.: „W dorosłość z pomysłem” dla wychowanków  placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się, będących uczestnikami projektu pt. "Lepsze jutro poprzez aktywność" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 26.05.2017 r.

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Rozeznanie rynku na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 9 wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze w ramach projektu pt."Lepsze jutro poprzez aktywność".

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 24.05.2017 r.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Rozeznanie rynku na wykonanie usługi przygotowania, dostawy i podawania posiłków podczas spotkań edukacyjno - integracyjnych organizowanych dla uczestników projektu pt."Lepsze jutro poprzez aktywność".

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 24.05.2017 r.

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Rozeznanie cenowe na wykonanie strony internetowej i przeniesienie zawartości strony www.pcpr.pwz.pl

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 4.04.2017 r.

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000,00 EURO

na wydrukowanie ulotki promocyjnej oraz plakatu na potrzeby realizacji projektu pt.: „Lepsze jutro poprzez aktywność”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 24.01.2017r.

więcej >>>


ROZEZNANIE CENOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie obsługi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2017 roku.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 23.12.2016 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

więcej >>>


ROZEZNANIE RYNKU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim prowadzi rozeznanie rynku na stanowisko: Koordynatora projektu pn.: "Lepsze jutro poprzez aktywność".

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 15.12.2016 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYŚ EURO

Rozpoznanie cenowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż mebli w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 01.08.2016r.

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia dwudniowego wyjazdowego spotkania integracyjno – edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

na usługę przewozu osób niepełnosprawnych i osób z ich otoczenia na spotkanie integracyjno - kulturalne w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

na usługę przewozu osób niepełnosprawnych i osób z ich otoczenia na spotkanie kończące tegoroczny etap projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr postępowania PN/07/2014

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

przeprowadzenie konsultacji z psychologiem  dla 30 rodzin osób niepełnosprawnych,w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr postępowania PN/06/2014

więcej >>>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów  z elementami programu niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, kursem obsługi komputera, kursem wizażu, kursem przedsiębiorczości i zabiegami rehabilitacyjnymi dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr postępowania PN/05/2014

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

przeprowadzenie indywidualnych oraz grupowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego dla wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

przeprowadzenie indywidualnych oraz grupowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego dla wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

przeprowadzenie grupowych konsultacji z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów  pt.: „ Kierunek – dorosłość z pomysłem” oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych w ramach realizacji projektu systemowego projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania PN/04/2014

więcej >>>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów  pt.: „ Kierunek – dorosłość z pomysłem” oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych w ramach realizacji projektu systemowego projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania PN/03/2014

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

przeprowadzenie konsultacji z psychologiem  dla 40 rodzin osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO

na świadczenie usługi dotyczącej przygotowania, dostawy i podania posiłków w ramach spotkań integracyjnych i spotkań podsumowujących realizację projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PN/02/2014

więcej >>>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PN/01/2014

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPSZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na wydrukowanie ulotki promocyjnej na potrzeby realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na usługę w zakresie prowadzenia porad i konsultacji prawnych na rzecz mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na prowadzenie obsługi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Ożarowie Mazowieckim w 2014 roku.

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na usługę przewozu osób niepełnosprawnych na spotkanie kończące tegoroczny etap projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na zorganizowanie i przeprowadzenie pięciodniowego wyjazdowego spotkania integracyjno – edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na przeprowadzenie grupowych warsztatów w zakresie „Savoir–vivre w życiu codziennym” dla osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla wychowanków rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na przeprowadzenie indywidualnych oraz grupowych konsultacji z psychologiem dla osób usamodzielniających się oraz opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro", realizowanego, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr postępowania PN/05/2013

więcej >>>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów  pt.: „ Kierunek – dorosłość z pomysłem” oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych w ramach realizacji projektu systemowego projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania PN/04/2013

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na przeprowadzenie konsultacji z psychologiem  dla 20 rodzin osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 EURO

na usługi dotyczące przygotowania, dostawy i podawania posiłków w ramach spotkań integracyjnych i spotkań podsumowujących realizację projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PN/03/2013

więcej >>>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów z elementami programu niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, kursem obsługi komputera i zabiegami rehabilitacyjnymi  dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PN/02/2013

więcej >>>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PN/01/2013

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na wydrukowanie ulotki promocyjnej w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na prowadzenie obsługi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Ożarowie Mazowieckim w 2013 roku.

więcej >>>


ROZEZNANIE RYNKU

na zorganizowanie i przeprowadzenie czterodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno – integracyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej >>>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PN/06/2012

więcej >>>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr postępowania PN/05/2012

więcej >>>


ROZEZNANIE RYNKU

na przeprowadzenie grupowych warsztatów w zakresie savoir vivru w życiu zawodowym dla osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz dla osób niepełnosprawnych  w ramach projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej >>>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 EURO

na usługę dotyczącą przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania PN/04/2012

więcej >>>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów pt: „Dorosłość bezpieczna i aktywna”, oraz grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania PN/03/2012

więcej >>>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 EURO

na usługi dotyczące przygotowania, dostawy i podawania posiłków w ramach spotkań integracyjnych i uroczystości podsumowujących realizację projektu systemowego  pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania PN/02/2012

więcej >>>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 EURO

na usługę w zakresie pełnienia funkcji Koordynatora Projektu  pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania PN/01/2012

więcej >>>


ROZEZNANIE RYNKU

na usługę w zakresie pełnienia funkcji Koordynatora Projektu pt. "Aktywność szansą na lepsze  jutro", realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 roku

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na prowadzenie obsługi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Ożarowie Mazowieckim  nr postępowania PCPR.ZO/01/2011

Zapytanie ofertowe

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 23.12.2011r.

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie pięciodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno – krajoznawczego pt.: „Poznajemy ciekawe zakątki Polski” dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, beneficjentów projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie",
w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania ZO/03/2011

Zapytanie ofertowe

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 24.10.2011r.

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie czterodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno – krajoznawczego dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania ZO/02/2011

Zapytanie ofertowe

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 10.10.2011r.

więcej >>>


Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl