Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualności

Zaproszenie do współpracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza do współpracy osoby zainteresowane pomocą dzieciom i ich rodzinom w sytuacji kryzysowej.


W sierpniu 2012 roku rozpoczynamy nabór na szkolenia:


• dla kandydatów na opiekunów zastępczych,
• dla rodzin istniejących - szkolenie uzupełniające,
• dla rodzin zawodowych - szkolenie podnoszące kwalifikacje.


Kurs PRIDE jest programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezpłatny dla mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego, daje uprawnienia oraz kształci umiejętności w obszarze opieki nad dzieckiem i rodziną.


Planowane terminy szkoleń: wrzesień – grudzień 2012.


Osoby zainteresowane zapraszamy na rozmowę wstępną z koordynatorem ds. szkoleń Ewą Bargieł; kontakt tel. 22 733 72 57; 600 995 194.

 


 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl