Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualności

„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA zaprasza osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym do udziału w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”

Szczegółowe informacje dotyczące projektu zamieszczone są w poniższym załączniku.

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl