Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum Ogłoszenia



Projekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinna



Kalendarz
Aktualności

Internetowe bezpłatne porady prawne w fundacji Fuga Mundi

Fundacja Fuga Mundi zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych oraz informacji świadczonych drogą internetową

Adres internetowy pod którym świadczona jest pomoc prawna to: www.poradnictwoprawne.ffm.pl
 
Wejście na stronę jest możliwe także ze strony głównej fundacji: www.ffm.pl
 
Poradnictwo świadczone jest bezpośrednio za pomocą poczty mailowej oraz komunikatorów internetowych. Ponadto na stronie internetowej można znaleźć wiele przydatnych informacji dotyczących sytuacji prawno-społecznej osób niepełnosprawnych
 
Projekt "Niepełnospr@wni bliżej prawa - świadczenie poradnictwa i informacji drogą internetową" jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl