Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualności

Podsumowanie projektu "Aktywność szansą na lepsze jutro" - 2011 rok.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zakończyło IV edycję projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2011 roku ogólna wartość przedsięwzięcia wyniosła 600.000,00 zł, z czego środki z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiły 537.000,00 zł, a wkład własny Powiatu Warszawskiego Zachodniego wyniósł 63.000,00 zł.

W tegorocznej edycji wsparciem objęto łącznie 151 osób, w tym: 101 osób niepełnosprawnych, 35 osób znajdujących się w rodzinach zastępczych, 14 osób usamodzielniających się opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 1 uchodźcę.

Głównym celem projektu było wyeliminowanie barier utrudniających aktywizację zawodową oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym i dyskryminowanym na rynku pracy przez rehabilitację zdrowotną, integrację społeczną a także zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Instrumenty oferowane w ramach aktywnej integracji w 2011r. obejmowały takie działania jak:

dla osób niepełnosprawnych: 

 • kurs stolarski dla 8 osób 
 • kurs gastronomiczno – kelnerski dla 10 osób 
 • kurs wizażu dla 7 osób 
 • kurs malarski dla 6 osób 
 • kurs barmańsko – kelnerski dla 5 osób 
 • kurs konserwatorsko – rzemieślniczy dla 10 osób 
 • kurs ogrodniczy dla 10 osób 
 • kurs komputerowy dla 10 osób 
 • kurs akustyka dla 5 osób 
 • kurs prawa jazdy kat. B dla 1 osoby 
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 2 osób 
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 2 osób 
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 71 osób 
 • konsultacje z psychologiem dla 28 rodzin osób, które otrzymały wsparcie
  w postaci rehabilitacji w domu 
 • rehabilitacja w domu dla 28 osób 
 • wyjazdowe spotkanie edukacyjno - krajoznawcze ze zwiedzaniem Krakowa, Częstochowy i Ojcowa dla 50 osób 
 • wyjazdowe spotkanie edukacyjno – krajoznawcze pt: „Poznajemy ciekawe zakątki Polski” (Karpacz) dla 40 osób 
 • wyjazdowe spotkanie integracyjne do Teatru Roma dla 50 osób

dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych: 

 • kurs prawa jazdy kat B dla 11 osób 
 • kurs operatora wózka jezdniowego dla 2 osób 
 • kurs języka angielskiego dla 5 osób 
 • kurs rachunkowości dla 1 osoby 
 • warsztaty języka miganego dla 1 osoby 
 • kurs języka niemieckiego dla 1 osoby 
 • kurs wizażu dla 2 osób 
 • kurs gospodarki magazynowej dla 1 osoby 
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 7 osób usamodzielniających się 
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 7 osób usamodzielniających się 
 • grupowe warsztaty z psychologiem dla 7 osób usamodzielniających się 
 • grupowe warsztaty z doradcą zawodowym dla 7 osób usamodzielniających się 
 • wyjazdowe warsztaty pt.: „Dorosłość bezpieczna i aktywna” dla 35 wychowanków rodzin zastępczych 
 • grupowe warsztaty z psychologiem dla 35 wychowanków rodzin zastępczych 
 • grupowe warsztaty z doradcą zawodowym dla 35 wychowanków rodzin zastępczych 
 • wyjazdowe spotkanie integracyjne do Teatru Powszechnego dla 60 osób

dla uchodźcy: 

 • kurs prawa jazdy kat. B dla 1 osoby 
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 1 osoby 
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 1 osoby

W dniach 16 i 19 grudnia 2011r. odbyły się spotkania podsumowujące IV edycję projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”. W pierwszym wzięły udział osoby będące wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych wraz opiekunami. W drugim uczestniczyły osoby niepełnosprawne ze swoimi opiekunami. Spotkania były okazją do zaprezentowania działań zrealizowanych przez PCPR w ramach projektu oraz wręczenia zaświadczeń o ukończeniu kursów i certyfikatów potwierdzających udział w projekcie a także materiałów promocyjnych.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl