Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualności

Sukces uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Sadowej

Przekazujemy serdeczne gratulacje uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sadowej, którzy zdobyli nagrodę główną – 4000 złotych w konkursie „Mazowiecki Miesiąc Integracji” organizowanym przez Metro Warszawskie. W galerii „pociąg do sztuki” na stacji metra Świętokrzyska odbyło się wręczenie nagród i spotkanie z artystami biorącymi udział w konkursie. Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz instytucji i placówek z województwa mazowieckiego zajmujących się realizacją warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

W wernisażu udział wzięli m.in. laureaci Konkursu, architekt Andrzej Chołdzyński – Przewodniczący Komisji Konkursowej oceniającej nadesłane na Konkurs prace oraz Prezes Zarządu Metra Warszawskiego – Jerzy Lejk. Podczas spotkania wszystkim uczestnikom Konkursu wręczone zostały pamiątkowe dyplomy, a jego laureaci otrzymali również nagrody. Fundatorem wszystkich nagród było Metro Warszawskie. Nagrody rzeczowe dla artystów w postaci materiałów plastycznych zdobyli: Izabela Piwko ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi; Dorota Szkiłądź z WTZ Sadowa; Mirosław Zdunek z WTZ Sadowa oraz Dariusz Cichocki z WTZ Płońsk. Wyróżnienia rzeczowe zdobyli: Anna Maślanka z WTZ Karolkowa; Iwona Zielińska z WTZ Sadowa; Edyta Fastyn z WTZ „Na Przedwiośniu”; Katarzyna Malanowska z WTZ Deotymy oraz Katarzyna Kowalczyk z WTZ Karolkowa. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sadowej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną od 2003 roku prowadzi Stowarzyszenie "Społeczna Pomoc - Stowarzyszenie Dom".Działalność Warsztatów finansowana jest ze środków PFRON oraz z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Warsztaty mieszczą się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, położonego na obrzeżach KPN. Obecnie ich uczestnikami jest 30 osób, które pracują w kilkuosobowych grupach, każda pod opieką instruktora, w pracowni o określonym profilu zawodowym. Źródło:WWW.metro.waw.pl

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl