Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualności

Dzisiaj obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego!

W związku z tym, że na 21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego, poniżej znajdą Państwo krótką historię o obchodach tego święta oraz list od Rzecznika Praw Dziecka z życzeniami dla wszystkich pracowników socjalnych.

21 listopada, to Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to polskie święto, które obchodzone jest na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. Sposób świętowania Dnia Pracownika Socjalnego ma już w Polsce wieloletnią tradycję. Składają się na nią specjalne spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni bywają nagradzani i wyróżniani. 21 listopada każdego roku Minister odpowiedzialny za resort pomocy społecznej wręcza specjalne nagrody za wybitne i nowatorskie działania w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy społecznej. Dla wielu pracowników socjalnych jest to, bardzo ważne wydarzenie w ich życiu zawodowym. W innych krajach obchodzony jest dzień Pracy Socjalnej. Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych w Europie od wielu lat promuje ten dzień poprzez SWAD- Social Work Action Day. Dzień Pracy Socjalnej już o d 1996 roku jest tradycyjnie obchodzony przez pracowników socjalnych w Europie, w drugi wtorek listopada każdego roku. Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją do wyrażenia wdzięczności, za wysiłek pełnej poświęcenia, trudnej, lecz niezastąpionej służby na rzecz wsparcia osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, pełnionej przez pracowników pomocy społecznej. Szczególna misja towarzysząca ich pracy wyraża się w gotowości niesienia pomocy osobom zagrożonym ubóstwem, bezdomnością, wykluczeniem ze społeczności, a często także znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, związanych z zagrożeniem zdrowia i życia. Poświęcenie pracowników pomocy społecznej pomaga im w odzyskaniu zdolności do życia, w warunkach odpowiadających godności człowieka. Święto Pracownika Socjalnego, to wyjątkowy czas uświadamiania sobie potrzeby i konieczności pracy z otwartym sercem. W tym wyjątkowym dniu pamiętajmy, że : „żaden człowiek nie jest samotną wyspą, wie, że nie może walczyć sam. Jakiekolwiek byłyby jego zamiary, zawsze potrzebuje innych ludzi…” (Paulo Coelho)

 

 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl