Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualności

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

        Rodzina jest miejscem narodzin, zaspakajania potrzeb, kształtowania człowieka. Każdy z członków rodziny reaguje na zachowanie pozostałych osób, a zachowanie każdego z nich wpływa na funkcjonowanie innych osób w rodzinie.

Podstawowym czynnikiem chroniącym dziecko przed zachowaniami ryzykownymi (alkohol, narkotyki) jest silna więź emocjonalna z rodzicami.

Podstawowa relacja rodzicielska powinna zawierać w sobie miłość, akceptację, szacunek dla dziecka przy zachowaniu zdrowych granic, norm i wymagań.

Miłość, akceptację i szacunek okazujemy poprzez: szacunek dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptację dla jego trudności i ograniczeń, dostrzeganie jego starań i mocnych stron, obdarzanie zaufaniem, poświęcanie mu czasu i uwagi.

Granic, norm i wymagań uczymy poprzez: pokazywanie dziecku praw rządzących światem fizycznym i społecznym, pozwalanie na poniesienie konsekwencji własnych zachowań dziecka i egzekwowanie wymagań.

Zajęcia oparte są o koncepcję Wychowania bez porażek Thomasa Gordona i książki Adele Faber, Elaine Mazlish z cyklu Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Zaproszenie na warsztaty kierujemy do Rodziców i Wychowawców, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności rodzicielskie. „Szkoła dla Rodziców” zakłada 40 godzin zajęć. Jest to cykl cotygodniowych 10-12 spotkań trwających 3-4 godziny.

            „Wychowanie bez błędów jest mitem. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem… dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców J Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawiania błędów oraz poszukiwania odpowiedzi.”

            Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 600 995 194

 

 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl