Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualności

Spotkania o tematyce pomocy społecznej w Starostwie PWZ

W dniu 10 października 2011r. w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło się spotkanie dotyczące potrzeb organizacji pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich w roku 2012 w ramach działań dotyczących szeroko pojętej pomocy społecznej, które poprowadził Pan Krzysztof Martyniak przedstawiciel Regionalnego Ośrodka EFS.

Przybyłych uczestników powitał Pan Jan Żychliński Starosta Warszawski Zachodni. W spotkaniu wzięli udział: Pani Jolanta Stępniak - członek Zarządu, Pani Barbara Gębala – dyrektor PCPR , Pan Seweryn Chruściński – prezes Stowarzyszenia „Przyłącz się do Nas”, kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Kolejnego dnia także w Starostwie PWZ tj.: 11 października 2011 rozpoczął się cykl szkoleń prowadzonych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie pod nazwą „Partnerstwo w obszarze pomocy dziecku i rodzinie” . Powiat Warszawski Zachodni został wybrany przez MCPS jako jeden z czterech wzorcowych powiatów z terenu województwa mazowieckiego do udziału w projekcie systemowym „Razem dla Mazowsza – Edukacja w Działaniu” – POKL priorytet VII, działanie 7.1.3. W 2010r w cyklu szkoleń uczestniczyli pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim, Starych Babicach, Izabelinie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Od 2011r do uczestnictwa w szkoleniach, a zarazem tworzenia partnerstwa dołączyły pozostałe Ośrodki Pomocy Społecznej z gminy: Łomianki, Błonie, Leszno, Kampinos, jak również Powiatowa Policja Dział Prewencji i organizacje pozarządowe prowadzące na terenie Powiatu placówki wsparcia dziennego dla dzieci. Celem szkoleń jest wspólne wypracowanie nowoczesnych metod aktywnej integracji środowisk lokalnych, a przede wszystkim budowania partnerstwa instytucji działających na rzecz dzieci i rodzin. Terminy szkoleń : 11.10., 18-19.10, 2.11, 7-8.11.2011r.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl