Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualności

DELEGACJA GRUZIŃSKA W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

W dniach 17-18 października 2013 roku gościliśmy przedstawicieli gruzińskiego Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Warszawy.

Tematem wiodącym wizyty studyjnej była organizacja różnych form opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Zaproszeni goście wzięli udział w dwóch sesjach szkoleniowych: dla rodzin zawodowych „Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym” oraz dla kandydatów na opiekunów zastępczych nt. Poczucia wartości, więzi jakie łączą dziecko, rodzica i opiekuna zastępczego.  Delegacja odwiedziła Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Państwa Monikę i Bartłomieja Baranowskich w Koczargach Starych, Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny KSN w Bliznem Jasińskiego. Zaproszeni Goście uczestniczyli w IV Festiwalu twórczości teatralno-muzycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Dajemy radość” w Centrum Kultury w Błoniu. Delegaci spotkali się z przedstawicielami władz samorządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego; panem Janem Żychlińskim Starostą, panią Jolantą Stępniak Członkiem Zarządu oraz specjalistami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wymiany doświadczeń i podsumowania wizyty studyjnej w Polsce.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl