Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualności

Zaproszenie do udziału w projekcie " Aktywni Społecznie"

Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz Się Do Nas" zaprasza do udziału w projekcie pt. "Aktywni społecznie  - aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich rodzin" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Kalkulator Kosztów Zaniechania", "Działanie na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu".

Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do siedziby Krajowego Stowarzyszenia "Przyłącz Się Do Nas" w Bramkach przy ulicy Północnej 18 lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 725-60-66 do dnia 7 października 2013 roku.

 

 

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl