Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualności

"Moje życie bez przemocy"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim realizuje projekt w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

                                                   pn. „Moje życie bez przemocy”

współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, priorytet: Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

                                              Planowane są następujące działania:

1. Konkurs szkolny pn. „Moje życie bez przemocy” IX 2013; rozstrzygnięcie X 2013, najciekawsza praca stanie się promocją projektu; komisja wyłoni 3 najlepsze miejsca  z 7 gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

2. Kampania „Razem czujemy się bezpieczniej” – filmoteka; promocja dobrego filmu X 2013 w Ośrodkach Kultury PWZ.

3. Grupa psychoedukacyjna dla osób potencjalnie doświadczających przemocy; nabór  na zajęcia VIII-IX; kontakt tel. 22 733 72 57 lub 600 995 194; 664 062 288. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką, jak radzić sobie w sytuacjach nadużyć, przemocy, gdzie szukać pomocy?

4. Zapraszamy Rodziców na bezpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych IX-XI 2013 w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

5. Uruchamiamy telefon zaufania nr w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie VII-XII 2013.

6. Uruchamiamy dyżur psychologa; dawna Poniatówka w Błoniu lub Zespół Poradnictwa Rodzinnego, pok. nr 128, VII-XII 2013 (po telefonicznym umówieniu się na spotkanie 22 733 72 57; 664 062 288).

7. Konferencja powiatowa „Metodyka pracy zespołu interdyscyplinarnego” X-XI 2013.

8. Doposażenie Zespołu Poradnictwa Rodzinnego w kolorową kopiarkę dla potrzeb promocyjno-edukacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu plastycznego.

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl