Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualności

Zaproszenie dla przedstawicieli NGO!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu na spotkanie informacyjne dotyczące projektu pn.: „Edukacja dla aktywnych – punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego”, realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2013 roku o godzinach 11.00 – 15.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w miejscowości Julinek 6, 05-084 Leszno.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: kancelaria@pwz.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem: (22) 733-73-80.

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl