Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualności

V edycja projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” – 2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizację II etapu V edycji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

W 2013 roku wsparciem planuje się objąć 151 osób z Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w tym: 96 osób niepełnosprawnych, 55 osób znajdujących się w rodzinach zastępczych oraz opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące  warunki:

• korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
• są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),   
• są nieaktywne zawodowo.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i spełniające powyższe kryteria prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 bądź kontakt telefoniczny w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Telefony kontaktowe: 22 733 72 54, 22 733 72 51

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl