Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualności

Powiat Warszawski Zachodni został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie

W Katowicach 2 września 2011r. została rozstrzygnięta trzecia edycja konkursu Strona Internetowa bez Barier pod honorowym patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - prof. Jerzego Buzka, organizowanego przez Fundację Widzialni. Nagrody za najlepsze serwisy internetowe przyznało jury, w składzie, którego znalazły się m.in. osoby niewidome i niedowidzące. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego został wyróżniony w konkursie.

W kategorii serwisów administracji publicznej byliśmy jedynymi przedstawicielami JST. Pierwszą nagrodę w tej kategorii otrzymał serwis Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, a drugie wyróżnienie otrzymał serwis Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Wicestarosta Paweł Białecki odbierając wyróżnienie mówił, jak ważna jest to nagroda dla Starostwa PWZ, głównie ze względu na to, że na terenie naszego powiatu mieszka wiele osób niewidomych i słabo widzących, wiele z nich to podopieczni Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, które prowadzi Zakład dla Niewidomych w Laskach. - Dlatego nasze Starostwo wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi niepełnosprawnych i stara się wprowadzać różne ułatwienia w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Na naszej stronie jest zainstalowana "Mówiąca Przeglądarka Internetowa", oraz możliwość kontrastowania i powiększania stron, co sprzyja osobom niedowidzącym. Konkurs Strona Internetowa bez Barier został zorganizowany po raz trzeci. Nagrody wręczano w ramach konferencji pt. Cyfrowo wykluczeni, która odbyła się w Katowicach. Gala finałowa konkursu poprzedzona była konferencją pt: "Cyfrowo wykluczeni", a jej organizatorami Fundacja Widzialni oraz Uniwersytet Śląski. Podczas konferencji omawiana była problematyka osób niepełnosprawnych narażonych na ograniczony dostęp do informacji elektronicznej. Celem Fundacji jest "zwrócenie uwagi opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych", ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących oraz "zainicjowanie ogólnopolskiej akcji", promującej swobodny dostęp do informacji publicznej w Internecie. Działalność Fundacji "Widzialni" wspiera europoseł Rafał Trzaskowski, który angażuje się w działania Fundacji ponieważ uważa, że każdy obywatel UE powinien mieć taką samą szansę dostępu do informacji o tym, co dzieje się w Brukseli, bez względu na stopień swojej sprawności. W przyszłości Starostwo PWZ planuje zorganizowanie spotkania z europosłem Rafałem Trzaskowskim, na temat problemu z dostępem do Internetu dla ludzi niepełnosprawnych i co należy zmienić w polskiej rzeczywistości by wszyscy na równych prawach mogli korzystać z sieci.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl